Real Estate Brokerage

Treba li mi energetski certifikat?

07.01.2015

Saznaj trebaš li energetski certifikat za vašu vikendicu, kuću u ruševnom stanju ili stan koji želiš iznajmiti. Naime, energetski certifikat od 1. siječnja 2014. prilikom prodaje mora imati svaka samostojeća zgrada veća od 50 m2 te stan ili poslovni prostor koji se nalaze u zgradi većoj od 50 m2. Znaš li to?

Ako prodajete ili iznajmljujete nekretninu sigurno ste se u posljednje vrijeme zapitali treba li vam energetski certifikat.

Odgovaramo vam, pitali ste se s razlogom.

Energetski certifikat od 1. siječnja 2014. prilikom prodaje mora imati svaka samostojeća zgrada veća od 50 m2 te stan ili poslovni prostor koji se nalaze u zgradi većoj od 50 m2.

Također, nekretnina se od istog datuma ne može oglašavati u medijima ako nema valjan energetski certifikat, koji je napravila ovlaštena tvrtka.

Ove propise definiraju čak tri zakona:

Da, znamo, zvuči k´o viša matematika.

Zato ćemo i pojednostaviti.

Dakle, o čemu se zapravo radi?

Bilo imate li stan ili kuću koju namjeravate prodati ili iznajmiti, prije nego uopće krećete u akciju trebate pribaviti dokaz o energetskoj potrošnji.

Taj dokaz zove se energetski certifikat.

E sad, pitate se zašto spominjemo kuće kada ste u medijima čuli da to vrijedi samo za zgrade?

Čuli ste, naravno, dobro.

No, oprez!

Prema Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.) zgradom se smatra zatvorena i / ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari.

To znači da ovim propisima podliježu ne samo stanovi, već i kuće i vikendice.

Nedoumice su razriješene. Zato, kad ćemo u nastavku ovog članka koristiti pojam “zgrade”, neka vam spomenuta definicija bude na pameti.

I još jedna napomena - ne, ne možete se izvući.

Ne pribavite li navedeni certifikat za slučajeve koje smo spomenuli, nemar će vas lupiti po novčaniku.

I to poprilično!

Kazne su od 10.000,00 do čak, vjerovali ili ne, 150.000,00 kuna.

Što je energetsko certificiranje i koja je njegova svrha?

Energetsko certificiranje zgrade je pojam za više radnji kojima se provjerava energetska učinkovitost zgrade.

Svrha toga je pružanje informacija vlasnicima, kupcima i iznajmljivačima zgrada o energetskom svojstvu stana ili kuće, u usporedbi s ostalima na tržištu.

Dakle, utvrđuje se energetski razred i predočuju se energetske karakteristike zgrade te daju informacije o potrošnji energije.

Naški rečeno, to je nekoliko listova papira na temelju kojih ćete zaključiti grijete li samo vaše prostorije ili pak cijelo susjedstvo.

Svakako, jedna od glavnih svrha je i povećanje kvalitete gradnje, odnosno poticanje gradnje energetski efikasnijih objekata.

U slučaju već izgrađene, to je prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Te se mjere, naravno, temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

očuvanje-energije-energetski-certifikat

Sve navedeno dovodi do toga da se zaštite kupci (bilo je krajnje vrijeme) i da se razvije svijest o potrošnji energije.

Što energetski certifikat sadrži?

 • opće podatke o zgradi,
 • energetski razred zgrade,
 • podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat,
 • podatke o termotehničkim sustavima,
 • klimatske podatke,
 • podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke,
 • objašnjenja tehničkih pojmova te
 • popis primijenjenih propisa i normi.

Za više informacija pročitajte Program energetske obnove stambenih zgrada 2013 - 2020.

Trebam li i za svoju vikendicu pribaviti energetski certifikat?

Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne korisne površine veće od 50 m2 koja se prodaje treba imati energetski certifikat.

Nedovršena zgrada može se prodavati bez certifikata, a u tom slučaju će novi vlasnik nakon što dovrši zgradu, a prije uporabne dozvole, pribaviti certifikat. (Certifikat je uvjet za uporabnu dozvolu!)

Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m2, treba imati certifikat.

Od 9. srpnja 2015. certifikat će trebati imati i one površine veće od 250 m2!

Istu potvrdu treba imati i svaka zgrada stambene i poslove namjene ukupne korisne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 1. siječnja 2016. iznajmljivati; davati u najam ili davati na leasing.

Ova obveza odnosi se i na oglašavanje najma, iznajmljivanja i leasinga u medijima, što smo spomenuli već prethodno.

Zgrade za koje je izdana građevinska dozvola nakon 1. listopada 2007. ne mogu dobiti uporabnu dozvolu ako za njih nije izrađen energetski certifikat.

To vrijedi jednako i za zgrade koje se trenutno grade i one koje će se graditi.

energetsko-certificiranje-besplatni-info-telefon

Za koje zgrade nije potrebno imati certifikat?

 • Samostojeće zgrade za stanovanje ili poslovnu namjenu, urede, trgovine i slično ako imaju manje od 50 m2 ukupne korisne površine,
 • industrijske zgrade, radionice i poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama,
 • zgrade privremenog karaktera koje imaju rok uporabe dvije godine i manje te
 • zgrade namijenjene održavanju vjerskih obreda.

Od 1. siječnja 2014. godine i stanovi  koji su manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat.

Zašto je susjedova zgrada energetski povoljnija od moje?

Obično kad nešto ocjenjujemo, onda to radimo prema nekoj ljestvici.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G.

Na toj ljestvici A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

To vam je kao ono s kućanskim aparatima.

I oni su smješteni, kao što znate, u razrede. Nije isto hoćete li kupiti perilicu rublja A razreda ili D razreda.

Razlika u potrošnji energije između njih je velika.

Kako se računa energetski razred zgrade?

Naravno, u obzir se uzimaju godišnja potrošnja toplinske energije za grijanje, jedinica ploštine korisne površine zgrade te opće klimatsko stanje za mjesto u kojem se zgrada nalazi (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada).

Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke, što u konačnici izgleda ovako:

energetski-razredi

Iz tablice možemo zaključiti da energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).

Tablica za energetski razred nestambenih zgrada izgleda isto, a ovisi o relativnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u postocima.

Tko i kako provodi energetsko certificiranje?

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Ovdje možete pogledati je li netko ovlašten za energetske preglede i energetsko certificiranje.

Investitor ili vlasnik zgrade javne namjene osim podataka, tehničke dokumentacije te ostalih uvjeta za neometan rad na certificiranju, dužan je osigurati arhitektonski snimak postojeće zgrade.

To imate ako ste nedavno radili legalizaciju objekta.

Sadržaj i izgled Certifikata propisani su Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Ovdje možete pogledati primjer koji je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

A evo što se provjerava prilikom postupka energetskog certificiranja:

 • način gospodarenja energijom u građevini,
 • toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
 • sustav grijanja,
 • sustav hlađenja,
 • sustav ventilacije i klimatizacije,
 • sustav za pripremu potrošne tople vode,
 • sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije,
 • sustav električne rasvjete,
 • specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.),
 • sustav opskrbe vodom,
 • sustav mjerenja, regulacije i upravljanja,
 • alternativne sustave za opskrbu energijom.

I cjenik certificiranja zgrada propisan je od nadležnog Ministarstva.

izračun-energetsko-certificiranje

Maksimalne cijene izrade energetskog certifikata određene su, dok minimalna cijena ovisi o tržištu, ponudi i potražnji i stvar je dogovora naručitelja i davatelja usluge.

Važno je reći da je financijski isplativije izraditi energetski certifikat za cijelu zgradu jer on vrijedi i za svaki pojedinačni stan.

Cjenik certificiranja je vezan, naravno, i za vrijeme potrebno za izradu energetskog certifikata.

Ovisno o složenosti zgrade za koju se certifikat izrađuje i zauzetosti izrađivača, postupak certificiranja može trajati od nekoliko dana, ako je u pitanju nova zgrada, pa do nekoliko tjedana.

Čuo / la sam da država daje poticaje za obnovu pročelja. Je li to točno?

Za stambene, poslovne i javne zgrade moguće je koristiti subvencije za energetsko certificiranje, izradu projektne dokumentacije i ulaganje u energetsku obnovu zgrada.

Najveći iznos subvencije koji je moguće ostvariti za te aktivnosti iznosi čak 80 posto.

No, država sufinancira i obnovu pročelja ili zamjenu sustava grijanja za obiteljske kuće i zgrade, čak do 40 posto.

Sredstva tih subvencija ostvaruju se putem javnih natječaja koji će biti objavljeni u ožujku, a novčana sredstva dolaze iz fondova koji potiču energetsku učinkovitost i daju financijsku potporu:

U tim slučajevima izrada energetskog certifikata preduvjet je da se uopće vidi u kakvom je stanju zgrada, naravno, sa stajališta energetike.

Saznaj odgovore na najčešće postavljena pitanja Ministarstvu

Je li za stan manji od 50 m2 potreban certifikat? - Za energetski certifikat nije bitna površina stana nego ukupna korisna površina zgrade u kojoj se stan nalazi. To onda znači, energetski certifikat je potrebno imati prilikom prodaje i oglašavanja prodaje zgrade veće od 50 m2, pa tako i stana bilo koje površine u takvoj zgradi. Nije potrebno imati certifikat ako se prodaje zgrada koja je ukupnom korisnom površinom manja od 50 m2, a to su u pravilu kiosci i slične manje građevine. Certifikat nije potreban niti za garaže, staklenike, industrijske i poljoprivredne radionice (štale). Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m2 mogu prodavati i bez certifikata, no zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstava s europskim takva odredba morala se izmijeniti.

Je li potreban energetski certifikat pri kupoprodaji nekretnina? -Da, za svaku građevinu (stan, kuću, poslovni prostor…) veću od 50 m2.

Je li potreban energetski certifikat za industrijske građevine? -Da, za svaku koja je veća od 50 m2, a grije se na temperaturu preko 18˚ ili hladi ispod 12˚.

Tko mora javno izložiti energetski certifikat?  -Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m2, a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m2. Propisane kazne za nepoštivanje Zakona dosežu iznose do 100.000 kuna.

Kuća nije za stanovanje, u ruševnom je stanju. Želim ju prodati. Moram li prije prodaje pribaviti energetski certifikat? -Zakonom o gradnji (NN 153/13) člankom 23. propisuje se da se energetski certifikat izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio. Ruševina nije zgrada, prema tome energetski se certifikat ne izdaje za ruševine.

Je li potrebno izvršiti energetski pregled i izraditi certifikat za zgrade koje su registrirana kulturna dobra - spomenici kulture pojedinačne zaštite a u njima se obavljaju javne djelatnosti? -Zgrade koje su registrirano kulturno dobro nisu izuzete od obveze izrade energetskog certifikata. Znači, potrebno je izvršiti energetski pregled, izraditi energetski certifikat i izvjesiti ga na vidno mjesto.

energetski-kolektori

Suvlasnik sam kuće. Moja sestra i ja isplatit ćemo tetu, majčinu sestru, za njen dio nekretnine. Je li pri tome potreban energetski certifikat? -Budući da se radi o prodaji potrebno je izraditi energetski certifikat.

Jesam li obavezan pribaviti energetski certifikat za vikendicu koju namjeravam pokloniti bratu? -Energetski certifikat treba pribaviti prije prodaje iz čega proizlazi da te obveze nema ako se nekretnina poklanja ili nasljeđuje.

Je li potreban energetski certifikat za zgradu koju planiram iznajmiti? -Što se iznajmljivanja tiče, u članku 203. Zakona navedeno je da se nakon 1.1.2016. ne može zgrada ili njen posebni dio (ured, stan), iznajmljivati, davati u najam ili na leasing bez energetskog certifikata. Odgovornost je na vlasniku zgrade odnosno posebnog dijela koji se iznajmljuje. Energetski se certifikat može izraditi za svaki pojedini posebni dio a moguće ga je izraditi za cijelu zgradu, u tom je slučaju za svakog vlasnika posebnog dijela izrada certifikata financijski povoljnija.

Ostale odgovore na najčešća pitanja možete pogledati na web stranici Ministarstva.

OBRATITE NAM SE ZA DODATNE INFORMACIJE

Image credit.

Želite iznajmiti ili prodati nekretninu? Tražite novu adresu za život ili posao? Qwadu Vam daje sve potrebne alate kako bi u Hrvatskoj imali nekretninu koja ispunjava vaše ciljeve.