Real Estate Brokerage

Kako brzo do građevinske dozvole?

23.11.2016

Zahtjev za građevinsku dozvolu možete naći online, a i dokumentaciju možete predati sjedeći pred računalom. Ono što je potrebno je skupiti sve potrebne papire.

Nikad nije lako krenuti u ozbiljnu investiciju. Nije se lako odlučiti ni za kupnju stana ili kuće, a gradnja nekretnine je potez za koji treba još više hrabrosti.

Hrvati se, s opravdanjem, plaše administracije. 

Kada je riječ o gradnji u kojoj kao investitor morate misliti na tisuće stvari - od toga gdje bi htjeli postaviti utičnice preko biranja vrste i boje crijepa na krovu do uređivanja okućnice, u svemu je vrlo važno imati čiste papire.

Zapravo, nadležni Ured za prostorno uređenje mora biti druga adresa koju ćete posjetiti nakon što ste odabrali arhitektonski ured

Unatrag dvije godine, točnije od siječnja 2014. naša je država ubrzala proces izdavanja građevinske dozvole. Cilj je, još uvijek, da se izdavanje dozvole svede na jedan dan. No, u stvarnom životu, dozvola se izdaje za 30 dana

Koji dokumenti su potrebni za izdavanje građevinske dozvole?

Birokrati vole papire. Stalno trebamo neke potvrde, uvide, fotokopije, uvjerenja…
Tako je i u slučaju dobivanja građevinske dozvole. 

Papiri se više ne drže u mapama već u sustavu Edozvola
Papiri se više ne drže u mapama već u sustavu e-dozvola
 

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom Odjelu trebate još dostaviti i niz dokumenata:

  • tri primjerka glavnog projekta
  • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen
  • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana)
  • potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima)
  • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom
  • potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu)
  • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
  • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
  • plaćena upravna pristojba 70 kuna.

Ukoliko vam se baš i ne hoda s tim papirima do Ureda za prostorno graditeljstvo, njih možete predati i online. Na portalu e-dozvola nakon toga možete i pratiti status rješavanja vaše dozvole. 

Je li sada stvarno lakše doći do građevinske dozvole?

Gornji popis čini vam se dug? I jest.

Ako vas bar malo tješi, trebate znati da je prije siječnja 2014. (kada je donesen novi zakon) popis bio još dulji. Naime, uz glavni projekt trebalo je priložiti i idejni i izvedbeni - što unaprijed znači još više novaca.

Također, trebalo je platiti i komunalni i vodni doprinos prije traženje dozvole što nije mala stavka u budžetu. 

Dakle: manje novaca, manje papira i lakše predavanje zahtjeva. 

Za što mi ne treba građevinska dozvola?

Građevinsku dozvolu trebate gotovo za sve. Naravno, za gradnju obiteljskih kuća i vikendica, stambenih i poslovnih te proizvodnih objekata, ali i za adaptacije. U suprotnom dolaze inspektori, kazne i bageri.

Postoje ipak objekti koje možete graditi bez građevinske dozvole.

Za visoku ogradu trebate tražiti građevinsku dozvolu
Za visoku ogradu trebate tražiti građevinsku dozvolu


To su: kabelski i zračni priključci na električnu i telekomunikacijsku mrežu, grobnica i spomenik, reklamni pano do šest kvadrata, ograde visine do 1,20 metara, potporni zidovi visoki do 80 centimetara i slično. Dozvola ne treba niti za postavljanje plastenika ako zadovoljava određene standarde.

Kao što smo i naglasili, građevinska dozvola bi na vašu adresu trebala doći 30 dana od podnošenja zahtjeva. Ako ste predali svu valjanu dokumentaciju.

Nakon što ste je dobili u ruke možemo vam samo poželjeti sreću s građevinskim radovima :) 

Pogledajte kuće na tržištu

Želite iznajmiti ili prodati nekretninu? Tražite novu adresu za život ili posao? Qwadu Vam daje sve potrebne alate kako bi u Hrvatskoj imali nekretninu koja ispunjava vaše ciljeve.