Procjena nekretnine

U suradnji s našim partnerom Međimurje-investa d.o.o. Čakovec te timom sastavljenim od 10 djelatnika (ovlašteni inženjeri građevinarstva i elektrotehnike, sudski vještaci i procjenitelji, certificirani voditelji projekta prema IPMA programu verifikacije) koristeći dugogodišnje iskustvo i specijalistička znanja savjetujemo

 • kupce nekretnina - uz samo utvrđivanje građevinske i tržišne vrijednosti iste radimo provjeru pravnog statusa, odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u naravi odnosno identifikaciju legalnosti objekta - cijelo području RH;

 • investitore - o sveobuhvatnim rješenjima vezanim na uvjete o gradnji građevina u RH; 

 • investicijske fondove - kojima pružamo usluge savjetovanja o vrijednosti nekretnina za potrebe donošenja odluke o investiciji. Ujedno pružamo usluge analize i procjene vrijednosti portfelja za potrebe analize i izvještavanja investitora;

 • tvrtke s nekretninama u vlasništvu - kojima pružamo kvalitetne informacije o vrijednosti nekretnina radi omogućavanja donošenja kvalitetnijih odluka o upravljanju imovinom.

Što je procjena nekretnine?

Tržišna vrijednost nekretnine je procijenjeni iznos za koji bi nekretnina mogla biti razmijenjena na dan vrednovanja, između voljnog kupca i voljnog prodavatelja, u transakciji po tržišnim uvjetima nakon prikladnog oglašavanja, pri čemu je svaka stranka postupila upućeno, razborito i bez prisile.

Danas su općeprihvaćene tri metodologije procjene koje u različitoj literaturi nazivaju i različitim nazivima:

 • TROŠKOVNA METODA (metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti, statička metoda);
 • POREDBENA METODA (usporedna metoda, metoda uspoređivanja vrijednosti);
 • PRIHODOVNA METODA (metoda kapitalizacije dobiti, vrednovanje prinosa ili dinamička metoda).

Procjene nekretnina obuhvaćaju:

 • stanove,
 • kuće,
 • uredske prostore i lokale,
 • ugostiteljske objekte,
 • skladišne i proizvodne pogone,
 • građevinska zemljišta,
 • poljoprivredna zemljišta,
 • robne kuće,
 • benzinske pumpe,
 • specifične nekretnine.

Cijena procjene nekretnine:

Ovisi o vrsti, veličini, namjeni i položaju objekta.
Informativni cjenik
Za detaljne informacije, molimo da kontaktirate naš ured telefonom ili ispunite obrazac za ponudu dolje!

Namjena procjene nekretnina

 • dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki,
 • kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene,
 • ostavinska dioba,
 • oporezivanje,
 • ovršni postupak,
 • isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja,
 • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima,
 • određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja,
 • investicijske odluke i feasibility studije,
 • određivanje isplativosti poslovnih akvizicija,
 • ostale poslovne transakcije.

Sadržaj elaborata

 • fotodokumentacija,
 • izmjera objekta,
 • građevinska vrijednost objekta,
 • tržišna vrijednost objekta.

Obrazac za procjenu nekretnine

* obvezna polja!